ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม สาขาภาษาจีน

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยสาขาภาษาจีนได้ทำอาหารว่างแดนมังกร (หมาล่า) และขอเชิญชวนเข้าร่วมชิมอาหารได้ที่ซุ้ม สาขาภาษาจีน ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา