รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่นนักศึกษา

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินรทร์ได้จัดการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ในหัวข้อ 学好汉语 走遍天下 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ ครั้งที่ 14 เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมการแข่งขันมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
1. นางสาวฐิตาพร นัตราพงษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

2.นายซารีฟ ลือแบซา ได้รับรางวัลชมเชย

3.นางสาวโซรียาตี ยะมะกา  ได้รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน และจงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป