ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาจีนเชิงรุก ปี 62

5 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 หลักสูตรภาษาจีนนำโดยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ร่วมกันประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก รับสมัครรอบที่ 2 (กลุ่มภาคีฯภาคใต้) ภาคปกติ บริเวณใต้หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจสอบถามเป็นจำนวนมาก