แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับทุนสถาบันขงจื้อ ปี 2019

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ได้จัดการมอบทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื้อและทุนการศึกษาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ปี 2019 ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวซาฮีดะห์ หะยี (ทุนปริญญาโท)
2. นายซารีฟ ลือแบซา (ทุนภาษา 1 ปี)
3. นางสาวอาร์รีนี สมาแอ (ทุนภาษา1เทอม)
ขอให้ศิษย์เก่าทั้ง 3 คน ประสบความสำเร็จในการเรียน พัฒนาตนเองเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป 为你们骄傲!

อีกทั้งนักศึกษายังมาพูดให้กำลังใจ เล่าประสบการณ์สู่เส้นทางความสำเร็จ พร้อมทั้งแนะแนวการเรียนการใช้ชีวิตให้กับน้องนักศึกษาใหม่อีกด้วย