ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีน สำเร็จการศึกษาทุนสถาบันขงจื้อ 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่นนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาวอาตีกอฮ์ ตลอ
นางสาวอกีดะห์ แวกาเดร์
นางสาวซาฮีดะห์ หะยี 
สำเร็จการศึกษาทุนสถาบันขงจื้อ เรียนภาษา 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เปิดโลกทัศน์ พบปะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ นำความเป็นไทยไปเผยแพร่ เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าและไม่มีวันลืม
#พี่ทำได้คุณก็ทำได้