มรย.วิชาการ 60:คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0

20 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

#中文专业欢迎你
《泰南知识库的新时代汉语》 ภาษาจีนยุคใหม่คลังปัญญาชายแดนใต้ 
กิจกรรม มรย.วิชาการ 15-19 สิงหาคม 2560 กิจกรรมซุ้มภาษาจีน:ตัดกระดาษจีน ร้องเพลงจีน แนะนำแอพพลิเคชั่นภาษาจีน ...
#ขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนทุกคนที่ทำให้งาน มรย.วิชาการครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดงานครั้งนี้ทำให้ทุกคนพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ทั้งทางด้านทักษะภาษาจีนและการอยู่ร่วมกัน ทุกคนมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและความสามัคคี ขอให้รักษาความดีนี้ต่อไป #谢谢大家━((*′д`)爻(′д`*))━!!!!