นางสาวอาซีละ สาและ และนางสาวซารอยา สาและ

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

1.นางสาวอาซีละ สาและ รหัส 405505011 

2.นางสาวซารอยา สาและ หรัส 54 

สอนอยู่โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี