นางสาวนูรีดา ดือเร๊ะ

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวนูรีดา ดือเร๊ะ

รหัส นศ.405505032

ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาจีน ที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) จ.ยะลา