นายอารอฟู นาแว

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นาย อารอฟู นาแว

รหัสนักศึกษา 405505001

ปัจจุบันเป็นพนักงานขาย แผนก Luxury watch แบรนด์ IWC ที่บริษัท GMS duty free phuket