หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ทำจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

แกลเลอรี่