หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม

แกลเลอรี่