หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ผลงานดีเด่นของ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุม 2561

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ควบคุ่กิจกรรม นายอนุวัฒน์ ขุนดำ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ต้นแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และยาเสพติด โดยองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูลและกลุ่มเยาวชนสตูล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายอนุวัฒน์ ขุนดำ ยังเป็นนักกีฬาประเภทตะกร้อประจำมหาวิทยาลัยอีกด้วย  เรียนพัฒนาชุมชน นอกจากจะได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้ว กิจกรรมก็เด่นด้วยครับ

แกลเลอรี่