หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางพัฒนาชุมชน 12 ธ.ค. 2561

12 ธันวาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมเฌอรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฏกติกาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้

แกลเลอรี่