หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการฝึกประสบการณืวิชาชีพทางพัฒนาชุมชน ปี61 ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางพัฒนาชุมชน ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อเวลา 07.30 น. 14 ธ.ค. 61 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเกียรติให้โอาทนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 108 คน เตรียมลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ 

แกลเลอรี่