หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีงานประจำและไม่สามารถจะมาเรียนในภาคปกติได้ ทางหลักสูตรจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยครับ

แกลเลอรี่