หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทีมวิจัยโกปี๊เบตงนำโดย ดร. ปรีดี โชติช่วง ติดตามการปลูกกาแฟ ณ สวนกาแฟโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป็ะกอตอ 20 กุมภาพันธ์ 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมวิจัยโกปี๊เบตง นำโดย ดร.ปรีดี โชติช่วง ติดตามการปลูกกาแฟ ณ สวนกาแฟโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป็ะกอตอ ซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นจุดเชคอิน ชิมโกปี๊ในชุมชน ซึ่งการพัฒนานี้เป็นผลจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) อ.เบตง จ.ยะลา

แกลเลอรี่