หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทีมวิจัยโกปี๊เบตง นำโดยอาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 13 กุมภาพันธ์ 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมวิจัยโกปี๊เบตง นำโดยอาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตโกปี๊เบตง (โกปี๊วังเก่า) นางสาวนุช หล้าทุ่ง และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนกับนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นที่ รวมทั้งวางแผนเตรียมการต้อนรับทีมสือ จำนวน 37 สำนัก จากส่วนกลางในกิจกรรมสือ สกว. สัญจรพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่