หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม โรงเรียนบ้านพอแม็ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2562

20 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2 จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มในห้อง ณ โรงเรียนบ้านพอแม็ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนให้เด็กนักเรียนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน

แกลเลอรี่