หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การแข่งขันกีฬายิงธนู ณ ประเทศมาเลเซีย 27-28 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนายฟัตฮูดีน ดีเยาะ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันยิงธนู ประเภทการแข่งขัน Knee Down ในการแข่งขัน Mistae 19 (mu slen international students traditional arenery chanpionship) ณ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย

แกลเลอรี่