หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การแข่งขันยิงธนู ณ ประเทศมาเลเซีย 27-28 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดี กับ
นายฟัตฮุดดีน ดีเยาะ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันยิงธนู ประเภทการแข่งขัน KNEE DOWN ในการแข่งขัน MISTAC '19 (MUSLEH INTERNATIONAL STUDENTS TRADITIONAL ARCHERY CHAMPIONSHIP) ณ รัฐสลังงอร์ ประเทศ

แกลเลอรี่