หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

มรย.วิชาการ ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมกิจกรรม Community Development Innovation ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชน 4.0 พบกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิธีการผลิต "ไข่มุกโกปี๊" การแสดงชุด ซอเก็ต Dance ร่วมสนุกกับเกมส์และรางวัลมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายอาหารและสินค้าชุมชน ในงาน มรย.วิชาการ ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 24 สังคมศาสตร์ และโซนจำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา....
แล้วเจอกันจ้า..

แกลเลอรี่