หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนต่อไป ปี65

ขอขอบคุณท่าน เจะอามิง โตะตาหยง อดีต สส นราธิวาส กับการให้ข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มรย......และทำได้แนะนำรีสอร์ทของท่านด้วย อ่าวมะนาวรีสอร์ท บรรยากาศดีมากๆ......เหมาะสำหรับการพักผ่อน หรือ สัมมนา ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมเคยมาที่นี่

แกลเลอรี่