หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมเสวนาออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564

พร้อมกันหรือยังจ้า รุ่นพี่ปี 4
มาพบกับวิทยากรมากความสามารถพร้อมให้คำแนะนำ ภายใต้กิจกรรมเสวนาออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564

แกลเลอรี่