หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรง

วันนี้ อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์อภิชิต อนุบุตร และอาจารย์กลมวรรณ ชนะกุล คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรง (ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่เหลว และสครับผิวจากน้ำผึ้งโพรง) ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564
ณ สำนักงานสภาองค์กรเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดโดยวิทยาลัยชุมชนยะลา

แกลเลอรี่