หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โกอินเตอร์อีกแล้ว อาจารย์พัฒนาชุมชน อ.ดร.ตายูดีน อุสมาน อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนำเสนองานสัมมนานาชาติ

โกอินเตอร์อีกแล้ว อาจารย์พัฒนาชุมชน
อ.ดร.ตายูดีน อุสมาน อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนำเสนองานสัมมนานาชาติ finished my presentation in internationalseminar "the 2020 Rocovery Challenges in Southern Thailand Perspective.

แกลเลอรี่