หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขอแสดงความยินดี กับ นายนาอิม ดือรามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 “ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำ เยาวชนต้นแบ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน & สาขาวิชาการพัฒนาชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอแสดงความยินดี กับ นายนาอิม ดือรามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
“ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำ เยาวชนต้นแบบ”
ในโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำนาจ ชูทอง เป็นคนมอบโล่เกียรติยศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

แกลเลอรี่