หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รางวัลนิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชน และสังคม ดีเด่นแห่งชาติ

เย้ เย้ คว้ารางวัลมาอีกแล้ววว หลักสูตรนี้มีแต่คนคุณภาพน่ะจร้าาา **นิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชน และสังคมดีเด่น**หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นายนาอิม ดือรามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

“ได้รับรางวัลนิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชน และสังคม ดีเด่นแห่งชาติ”

ภายใต้งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน

#เยี่ยมมากเยี่ยมจริง

#หัวใจสำคัญของนักพัฒนาชุมชน คือ การอุทิศตนเพื่อชุมชน

#ปรับมือสิคร้าาารอะไร

แกลเลอรี่