การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่1

25 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันนี้ 24 ธ.ค. 60 ศภอ. ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำเร็จรูปออนไลน์ (Speexx) ผ่านระบบ YRU e-Training ณ ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลการสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

อวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบน่ะค่ะ