ในวันที่ 31 มกราคม 2561 จะมีการจัดกิจกรรม ขนมจีน 2 วัฒนธรรม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

27 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์