กิจกรรม Speech Camp ให้กับนักเรียน EP โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ วันที่ 25 ม.ค. 2561

9 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ศศ.บ ได้จัดกิจกรรม Speech Camp ให้กับนักเรียน EP ณ โรงเเรียนรังสีอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมายวิชาวิชาการฟัง-การพูดขั้นสูงและฝึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็น Mentor ฝึกให้น้องๆนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรม Mini-debate นำโดย Aj.Mercy T Concepcion