หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งแห่ง ภาษาอังกฤษศศ.บ. ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

นางสาวนูรฮัม ฮะซา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ที่ #California #State #University, Monterey Bay, Seaside, CA #ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Jitsuda Laongpol

แกลเลอรี่