หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อ.ชณิตา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
shenita.k@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
นางสาวRandduete Randduete
ตำแหน่ง :
รักษาการประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
Jelly Kamagra Disfuncion Erectil Hydrochlorothiazide Cod Accepted From Canada cheapest cialis Viagra Sildenafil Bestellen Cheap Viagra 100mg To Buy In Canada Craiglistgeneric Viagra Online
อีเมล์ :
randSwics@delays.site
เบอร์โทรศัพท์ :
88576347494 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jkholeeyoh@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ผศ.ดร.KelMymn KelMymn
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
Generique Levitra 20 Buy Propecia Finasteride cialis 40 mg Popularpills Online Buy Orlistat Online Cheap Amoxicillin Safe Pregnancy
อีเมล์ :
kelCype@delays.space
เบอร์โทรศัพท์ :
81189683843 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sknrl1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.สุนิสา โส๊ะอุ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sunisa.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.ตรีนุช เกิดทองคำ
ตำแหน่ง :
รักษาการประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
treenuch.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500