หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อ.ตรีนุช เกิดทองคำ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
treenuch.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jkholeeyoh@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
shenita.k@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sknrl1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.สุนิสา โส๊ะอุ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sunisa.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ผศ.ดร.Randduete Randduete
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
Propecia 1mg Difference 5mg Comparer Xenical Et Alli Online Pharmacies Without Prescription dove acquistare levitra sicuro Cialis 2.5 Mg Tablet Comprare Viagra On Line E Reato
อีเมล์ :
randSwics@delays.site
เบอร์โทรศัพท์ :
85838876387 ต่อ 52500
ชื่อ :
ผศ.ดร.KelMymn KelMymn
ตำแหน่ง :
รักษาการประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
Furasemidum To Buy Uk Vendite Kamagra In Belgio dapoxetine no prescripton Amoxicillin Works In Days Bowel Bacteria Cialis On Sale In Usa Viagra Acheter Sur Internet
อีเมล์ :
kelCype@delays.space
เบอร์โทรศัพท์ :
85379617539 ต่อ