หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.ตรีนุช เกิดทองคำ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
นางDouglasreiva Douglasreiva
ตำแหน่ง :
รักษาการประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
tadalafil 5mg tadalafil 10 mg 180 pills babecolate.com buy cialis online safely http://babecolate.com/ purchasing super cialis on the internet http://babecolate.com/ buy cialis online http://engelandvolkersoakville.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=babecolate.com tadalafil without a doctor's prescription http://tekno-stroy.ru/bitrix/rk.php?goto=http://babecolate.com/ buy cialis without a doctor's prescription
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
85559539424 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.สุนิสา โส๊ะอุ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
นางสาวa a
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-2999699 ต่อ 52500