หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษด้วยวรรณกรรมบันเทิงคดีภาพยนตร์ 3D Dino Love to speak English ในรายวิชา วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ เพื่อดูวิดีโอกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษด้วยวรรณกรรมบันเทิงคดีภาพยนตร์ 3D Dino Love to speak English ในรายวิชา วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่