หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดกิจกรรมฉายผลงาน การแสดง (เสียง) ละครเพลงการ์ตูน (บูรณาการศิลปะวัฒนธรรมร้องเพลงและการแสดง กับกิจกรรมการเรียนการสอน) -แนวทาง Activity-based Learning (to teach)

คลิกที่นี่ จัดกิจกรรมฉายผลงาน การแสดง (เสียง) ละครเพลงการ์ตูน (บูรณาการศิลปะวัฒนธรรมร้องเพลงและการแสดง กับกิจกรรมการเรียนการสอน) - แนวทาง Activity-based Learning (to teach)

แกลเลอรี่