หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความสำเร็จของบัณฑิต รหัสปี 55

นายอับดุลฮากิม เต๊ะ บรรจุรอบทั่วไป รร. บ้านท่า อ.สะบ้าย้อย

1. นายอับดุลฮากิม เต๊ะ

บรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไป โรงเรียนบ้านท่า อ.สะบ้าย้อย

 

2. นางสาววีรียา อับดุลเลาะ

พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนิบง อ.ระแงะ

 

3. นางสาวอาวาตีฟ

ครูคืนถิ่น โรงเรียนบ้านเขาสามยอด อ.โคกโพธิ์

 

4. นางสาวอัยมี  สาเมาะ

ครูคืนถิ่น โรงเรียนบ้านกาเด็ง อ.ระแงะ