หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

                     ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป   ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                    การกวนอาซูรอถือเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมและเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. ชั้นปีที่ 1 - 4 ร่วมด้วยช่วยกัน และเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

แกลเลอรี่