หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

อาจารย์มีเรื่องจะมาแจ้งค่ะ

หลักสูตรจะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาษาอังกฤษ คบ. ชั้นปีที่ 3 มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ sit-in ณ Universiti Teknologi MARA  ประเทศมาเลเซีย

เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ช่วงระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 10 พ.ค. 2562

นักศึกษาคนไหนสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหน้าเวบไซต์หลักสูตรค่ะ

https://human.yru.ac.th/eng_edu

หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562

นัดสัมภาษณ์ภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00น. นะคะ

สามาถดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด