หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสอบครูคืนถิ่นได้สำเร็จ

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้แก่

1. นางสาวนูรอีราวานี  กูโน   สพป. นราธิวาส เขต 2

2. นางสาวสุไรยา  เสดี  สพป. ปัตตานี เขต 1

และ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้แก่

 

1. นางสาวซากียะห์  อับดุลลาเต๊ะ   สพม. 15 นราธิวาส

2. นางสาวนิอานีซะห์  เบ็ญสิเดะ    สพป. ยะลา เขต 1

แกลเลอรี่