หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูไม่ตรงสาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมครูไม่ตรงสาย สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์มาบรรยาย
ได้แก่     1.
Mr. Jon  M Pickles

            2. Mr. Christopher  Clarke

   และ    3. อาจารย์ ดร.ขจิต  ฝอยทอง

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ....
โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/eYzPruT8GK91L5Yr8 หรือสแกน QR code
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่