สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ  52600