สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นส.ตักวา ซาอุ และ นส.มารีแย วาแวนิ เป็นตัวแทนนักศึกษาในการนำเสนอโครงการนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ให้กับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นส.ตักวา ซาอุ และ นส.มารีแย วาแวนิ เป็นตัวแทนนักศึกษาในการนำเสนอโครงการนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่นโครงการสร้างสุขชายแดนใต้ ผ่านนักอ่านพลังบวก สู่สายใยครอบครัว เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษา 4 คณะ และ 1 ชมรม ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านภาษาไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้กับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

แกลเลอรี่