สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเเสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจาย์นูรีดา จะปะกียา ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

แกลเลอรี่