สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุรซีลา ยะโกะ และนางสาวอามีณีย์ มามะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะฯ HUSO CO-OP 2023

แกลเลอรี่