สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ทั้งหมด 19 คน ช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่