สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จารุณี การี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จารุณี การี  หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แกลเลอรี่