สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

  • นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ) (อายุ 3-8 ปี)
  • หนังสือภาพเสริมความรู้ (สองภาษา ไทย-อังกฤษ) (อายุ 3-8 ปี)
  • นวนิยายสาหรับเยาวชน (อายุ 12-18 ปี)
  • สารคดีสาหรับเยาวชน (อายุ 12-18 ปี)

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
  • ประกาศผล สิงหาคม 2560

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 30,000  บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 10,000  บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

ส่งผลงานมาที่

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)  ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดวรรณกรรม
รางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 13 ปี 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด