การจัดการสารสนเทศภาครัฐและเอกชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Gale Virtual Reference Library (eBook)

Gale Virtual Reference Library (eBook)

   เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine เป็นต้น

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่