สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏสงขลา และศูนย์สำนักวิทยบริการวิทยาลัยเทคโลโลยีสงขลา

อาจารย์จารุณี การี นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏสงขลา และศูนย์สำนักวิทยบริการวิทยาลัยเทคโลโลยีสงขลา

แกลเลอรี่