นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) สูจิบัตร

สำนักงานวัฒนธรรม จ.ยะลา ร่วมกับชมรมศิลปินชายแดนใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบศิลปกรรม  จัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำภาพถ่าย ภาพวาดหลายเทคนิค ทั้งภาพสีน้ำมัน สีฝุ่น สีน้ำ ภาพสเกตช์ดินสอ จาก 72 ศิลปิน กว่า 100 ภาพ มาจัดแสดงที่ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์ ชั้น 4   อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560