พิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

7 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
วันนี้ (5ก.ค.60) ที่ วัดถ้ำคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อาจารย์ปราโมทย์  ศรีปลั่ง  ประธานหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกอบพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ถวายให้แก่วัดถ้ำคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมี นักศึกษา และบุคลากร คณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแห่กลองยาวในครั้งนี้ด้วย